Domů / Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů
Kategorie
Výrobci
Lékárna U Červeného orla

Havelská 517/14
Praha 1 - Staré Město

 

Otevírací doba

Pondělí - Pátek

8:30 - 15:00

 

 

Sobota - Neděle

 

zavřeno

 

 

 

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti LBCC Healthcare s.r.o. pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

Já, zákazník společnosti LBCC Healthcare s.r.o., IČO 06587208  , se sídlem Havelská 517/14, 110 00 Praha 1 - Staré město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 284904 (dále jen „Správce") tímto zcela dobrovolně:

Souhlasím, aby mé osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo (dále jen „Údaje“), byly na základě tohoto souhlasu zpracovávány po dobu 5 let pro marketingové účely.

 

Jsem si vědom/a práva svůj souhlas neudělit a dále svých práv požadovat od Správce přístup k osobním údajům, které se mě týkají, jejich opravy nebo výmazu, popřípadě omezení zpracování, a práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost Údajů.

Souhlas ke zpracování Údajů může být v souladu s právními předpisy z mé strany kdykoliv odvolán. V případě, že svůj souhlas odvolám, bude Správce oprávněn zpracovávat pouze základní identifikační údaje mé osoby v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, který mezi námi byl uzavřen, a dále po nezbytně nutnou dobu k ochraně svých oprávněných zájmů.

Zároveň jsem si vědom/a i toho, že výše uvedené mohu na Správci uplatnit prostřednictvím formuláře zde.

 

Jsem srozuměn/a s tím, že v případě, že se budu domnívat, že Správce provádí takové zpracování Údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života, mohu se se svou stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresou Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice.

Jsem si vědom/a toho, že správce Údaje v rozsahu dle tohoto souhlasu, neposkytne dalšímu příjemci, nepředá do třetí země nebo mezinárodní organizaci a dále toho, že na základě Údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování mé osoby.

Dále souhlasím, aby Správce zpracovával Údaje pro statistické účely a se zasíláním obchodních sdělení v souladu s ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

Měl/a jsem možnost seznámit se směrnicí pro ochranu osobních údajů Správce zde.

Prohlašuji, že jsem oprávněn/a tento souhlas poskytnout a jsem starší 18 let a že poskytnutím Údajů a jiných informací Správci jsem neporušil/a žádné obecně závazné právní předpisy. Dále potvrzuji, že Údaje a další informace, které jsem mu o své osobě poskytl/a, jsou pravdivé.

Tento souhlas uděluji zcela dobrovolně, jsem si plně vědom/a všech svých práv z něho vyplývajících, stejně jako jsem plně informován/a a poučen/a o zpracování všech svých osobních údajů prováděných Správcem.